Dodanie do výkonu trestu | KOHÁR Marek #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KOHÁR Meno: Marek Dátum narodenia: 1976-09-20 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2018-04-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote