Dodanie do výkonu trestu » KLUČINEC Peter #Bytča #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KLUČINEC
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1979-06-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bytča
Dátum vyhlásenia: 2018-03-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Žiline