Dodanie do výkonu trestu KLIMEK Róbert #Tvrdošín #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KLIMEK Meno: Róbert Dátum narodenia: 1976-12-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Tvrdošín Dátum vyhlásenia: 2008-09-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dolnom Kubíne