Dodanie do výkonu trestu | KLESCHTOVÁ (LAZAROVÁ) Katarína #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KLESCHTOVÁ Rodné priezvisko: LAZAROVÁ Meno: Katarína Dátum narodenia: 1978-11-22 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava IV Dátum vyhlásenia: 2018-09-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV


Zdieľaj pátranie: