Dodanie do výkonu trestu » KISS Oliver #Rimavská Sobota #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KISS
Meno: Oliver
Dátum narodenia: 1977-04-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-02-06
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie