Dodanie do výkonu trestu KIS Ladislav #Senec

Priezvisko:
KIS
Meno:
Ladislav
Dátum narodenia:
1964-06-23
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Senec
Dátum vyhlásenia:
2019-04-30
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Senci