Dodanie do výkonu trestu | KIRKA René #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KIRKA
Meno: René
Dátum narodenia: 1994-10-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava IV
Dátum vyhlásenia: 2018-08-13
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave IV