Dodanie do výkonu trestu | KIERNOS Samuel #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KIERNOS
Meno: Samuel
Dátum narodenia: 1975-07-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice IV
Dátum vyhlásenia: 2018-11-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach