Dodanie do výkonu trestu | KAŠUBOVÁ Martina #Pezinok #pátranie #hľadaná


Priezvisko: KAŠUBOVÁ
Meno: Martina
Dátum narodenia: 1986-07-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2018-12-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku