Dodanie do výkonu trestu KARVACKÝ Pavol #Prievidza #hľadaný #pátranie

Priezvisko: KARVACKÝ Meno: Pavol Dátum narodenia: 1978-07-26 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Prievidza Dátum vyhlásenia: 2018-12-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prievidzi