Dodanie do výkonu trestu » KARIM Nazmul #BANGLADÉŠ #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KARIM
Meno: Nazmul
Dátum narodenia: 1978-01-01
Štátna príslušnosť: BANGLADÉŠ
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2015-06-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici