Dodanie do výkonu trestu | KARDOSOVÁ Mária #Dunajská Streda #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KARDOSOVÁ Rodné priezvisko: BUGOVÁ Meno: Mária Dátum narodenia: 1964-08-19 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2018-11-08 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede

Zdieľaj pátranie: