Dodanie do výkonu trestu KAMENSKÝ Martin #Bratislava

Priezvisko:
KAMENSKÝ
Meno:
Martin
Dátum narodenia:
1975-03-11
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Bratislava I
Dátum vyhlásenia:
2019-05-10
Dôvod pátrania:
Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Bratislave I