Dodanie do výkonu trestu | KALEJA Ladislav #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: KALEJA
Meno: Ladislav
Dátum narodenia: 1964-11-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2016-01-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach