Dodanie do výkonu trestu | KAKŠA Peter #Bratislava #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   KAKŠA Meno: Peter Dátum narodenia: 1991-11-24 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Bratislava V Dátum vyhlásenia: 2018-12-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V