Dodanie do výkonu trestu | KÁČERÍK Vladimír #Kysucké Nové Mesto #pátranie #hľadaný


Priezvisko: KÁČERÍK
Meno: Vladimír
Dátum narodenia: 1972-01-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Kysucké Nové Mesto
Dátum vyhlásenia: 2018-12-03
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Čadci