Dodanie do výkonu trestu » JURÁŠOVÁ Marianna #Liptovský Mikuláš #pátranie #hľadaná

Priezvisko: JURÁŠOVÁ
Meno: Marianna
Dátum narodenia: 1971-03-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Dátum vyhlásenia: 2018-05-15
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Liptovskom Mikuláši