Dodanie do výkonu trestu | FAZIKA Juraj #Hlohovec #hľadaný #pátranie

Priezvisko: FAZIKA Meno: Juraj Dátum narodenia: 1988-10-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Hlohovec Dátum vyhlásenia: 2015-09-30 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave