Dodanie do výkonu trestu » JONUZIOVÁ Silvia #Šaľa #pátranie #hľadaná


Priezvisko: JONUZIOVÁ  Rodné priezvisko: BUJKOVÁ Meno: Silvia Dátum narodenia: 1973-02-07 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Šaľa Dátum vyhlásenia: 2018-01-17 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Šali