Dodanie do výkonu trestu | JEŽÍKOVÁ Miriam #Martin #pátranie #hľadaná

Priezvisko: JEŽÍKOVÁ Meno: Miriam Dátum narodenia: 1976-10-21 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Martin Dátum vyhlásenia: 2018-10-17 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine