Dodanie do výkonu trestu » JEDLICSKA Karel #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JEDLICSKA
Meno: Karel
Dátum narodenia: 1988-03-05
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2017-10-19
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I
Mimoriadne pátranie: NIE