Dodanie do výkonu trestu JANOVOVÁ Petra #Vranov nad Topľou #ČESKO #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: JANOVOVÁ Meno: Petra Dátum narodenia: 1992-01-27 Štátna príslušnosť: ČESKO Bydlisko: Nezistené Dátum vyhlásenia: 2019-07-23 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou