Dodanie do výkonu trestu » JANKUŠÍK Erik #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: JANKUŠÍK
Meno: Erik
Dátum narodenia: 1973-07-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2017-08-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre