Dodanie do výkonu trestu JAKUBEKOVÁ (ONDREJKOVÁ) Patricia # #hľadaná #pátranie

Zdieľajte pátranie

Priezvisko: JAKUBEKOVÁ Rodné priezvisko: ONDREJKOVÁ Meno: Patricia Dátum narodenia: 1978-06-16 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Piešťany Dátum vyhlásenia: 2019-07-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave