Dodanie do výkonu trestu Jakub ŽÁK Pezinok

Priezvisko: ŽÁK
Meno: Jakub
Dátum narodenia: 1987-11-06
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Pezinok
Dátum vyhlásenia: 2015-07-08
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Pezinku