Dodanie do výkonu trestu | HUSOVSKÝ Martin #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HUSOVSKÝ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1978-12-02
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2018-08-30
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove