Dodanie do výkonu trestu » HUDEK Jozef #Trnava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HUDEK
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1965-12-20
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2015-01-27
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave