Dodanie do výkonu trestu HUBA Rastislav

Priezvisko: HUBA Meno: Rastislav Dátum narodenia: 1978-03-22 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Hlohovec Dátum vyhlásenia: 2015-01-23 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave

PATRANIE.SK
Pátranie po nezvestných a hľadaných osobách
Instagram