Dodanie do výkonu trestu » HRUBEŠOVÁ Monika #ČESKO #pátranie #hľadaná

Priezvisko: HRUBEŠOVÁ
Meno: Monika
Dátum narodenia: 1977-05-10
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-01-29
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V