Dodanie do výkonu trestu | HRICA Juraj #Piešťany #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HRICA Meno: Juraj Dátum narodenia: 1986-05-15 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Piešťany Dátum vyhlásenia: 2018-10-18 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave


Zdieľaj pátranie: