Dodanie do výkonu trestu » HORVÁTH Igor #Spišská Nová Ves #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HORVÁTH
Meno: Igor
Dátum narodenia: 1993-11-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Spišská Nová Ves
Dátum vyhlásenia: 2018-06-11
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Spišskej Novej Vsi

Nové pátranie podľa
Daj nám like