Dodanie do výkonu trestu | HOLIK Maroš #Bratislava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: HOLIK Meno: Maroš Dátum narodenia: 1978-09-11 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Bratislava II Dátum vyhlásenia: 2018-11-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

Zdieľaj pátranie