Dodanie do výkonu trestu HLBOKÝ Marián #Trnava #hľadaný #pátranie

Priezvisko: HLBOKÝ Meno: Marián Dátum narodenia: 1977-02-25 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trnava Dátum vyhlásenia: 2019-01-09 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave