Dodanie do výkonu trestu HIRNER Radovan

Priezvisko: HIRNER Meno: Radovan Dátum narodenia: 1985-02-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Trnava Dátum vyhlásenia: 2020-01-31 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave