Dodanie do výkonu trestu » HEVEROVÁ Adriana #Bratislava #pátranie #hľadaná

Priezvisko: HEVEROVÁ
Meno: Adriana
Dátum narodenia: 1987-03-31
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2018-04-17
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II

R E K L A M A