Dodanie do výkonu trestu » HANKO Radovan #Turčianske Teplice #pátranie #hľadaný


Priezvisko: HANKO
Meno: Radovan
Dátum narodenia: 1974-09-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Turčianske Teplice
Dátum vyhlásenia: 2009-10-01
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine