Dodanie do výkonu trestu » GYÖRGY Alexander #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GYÖRGY
Meno: Alexander
Dátum narodenia: 1990-04-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-02-28
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote