GYÖRGY Alexander #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko:   GYÖRGY
Meno:  Alexander
Dátum narodenia:  1990-04-01
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia:  2018-02-28
Dôvod pátrania:  Európsky zatykač
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Rimavskej Sobote