Dodanie do výkonu trestu » GOLDSCHMID Richard #Bratislava #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GOLDSCHMID
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1977-02-19
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava V
Dátum vyhlásenia: 2018-07-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V


Zdieľaj pátranie: