Dodanie do výkonu trestu » GLEVAŇÁK Ondrej #Stará Ľubovňa #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GLEVAŇÁK
Meno: Ondrej
Dátum narodenia: 1974-11-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Stará Ľubovňa
Dátum vyhlásenia: 2017-03-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Starej Ľubovni