Dodanie do výkonu trestu » GLEJTEK Pavel #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GLEJTEK
Meno: Pavel
Dátum narodenia: 1971-08-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2010-02-09
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici