Dodanie do výkonu trestu | GAZSOVÁ Irena #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: GAZSOVÁ Meno: Irena Dátum narodenia: 1988-10-02 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rimavská Sobota Dátum vyhlásenia: 2018-11-05 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote

Zdieľaj pátranie