Dodanie do výkonu trestu » GAŽIK Kristián #Košice #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: GAŽIK
Meno: Kristián
Dátum narodenia: 1993-06-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2018-04-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Zdieľaj pátranie