Dodanie do výkonu trestu | GAŠPAR Jozef #Zvolen #pátranie #hľadaný


Priezvisko: GAŠPAR
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1972-06-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2018-11-23
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene