Dodanie do výkonu trestu | GARANYI Alexander #Košice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: GARANYI  Meno: Alexander Dátum narodenia: 1978-05-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice III Dátum vyhlásenia: 2018-10-26 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach