Dodanie do výkonu trestu » GAJDOŠÍK Alexander #Komárno #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko:  GAJDOŠÍK Meno: Alexander Dátum narodenia: 1984-04-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:  Komárno Dátum vyhlásenia: 2017-11-02 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Komárne

Zdieľaj pátranie