Dodanie do výkonu trestu » GÁBOR Ivan #Prešov #hľadaný #pátranie


Priezvisko: GÁBOR
Meno: Ivan
Dátum narodenia: 1994-05-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2017-09-25
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove