Dodanie do výkonu trestu FÜGEDI Ladislav #Košice

Priezvisko: FÜGEDI Meno: Ladislav Dátum narodenia: 1985-07-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice I Dátum vyhlásenia: 2019-05-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach