Dodanie do výkonu trestu | FRIČA Ján #Stará Ľubovňa #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FRIČA Meno: Ján Dátum narodenia: 1969-12-06 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Stará Ľubovňa Dátum vyhlásenia: 2013-02-14 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Starej Ľubovni