Dodanie do výkonu trestu FERČÁK Leonard #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko: FERČÁK Meno: Leonard Dátum narodenia: 1997-10-14 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Košice II Dátum vyhlásenia: 2019-07-03 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach