Dodanie do výkonu trestu | FENEŠ Martin #Dunajská Streda #pátranie #hľadaný

Priezvisko: FENEŠ
Meno: Martin
Dátum narodenia: 1990-08-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2018-09-04
Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede